Qruxx is het kennisplatform voor passende zorg. Elke twee weken interview ik deskundigen over wat zij zien als passende zorg, hoe ze die vorm geven en wat hun ervaringen hierin zijn. Zie:  htttps://www.qruxx.com/author/1457706/