Wim van der Meeren wilde van het Elizabeth TweeSteden Ziekenhuis het “liefste ziekenhuis van Nederland”. Het typeert de bestuurder die niet van papier schuiven houdt vaak tegen de stroom in gaat. 2022_Skipr 03_Logboek – Wim van der Meeren